We are Porto, We Create Build Develop Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo.

DİJİMO

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Kalkınma Ajanları Sosyal Destek Programı, Mali Destek Programı, Teknik Destek Programı, Fizibilite Destek Programı kapsamında sanayi, tarım, hayvancılık, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının proje başvurularına destek sağlamaktadır.

Teknik Destekler
Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, il ve ilçe özel idareleri, üniversiteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, (vakıf, dernek vb.), organize sanayi bölge ve sanayi sitesi yönetimleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezi yönetimleri, birlik ve kooperatiflerin ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, araştırma/raporlama faaliyetleri ile ilgili eğitimler için geçici uzman görevlendirme ve danışmanlık sağlama konularındaki projelerine Kalkınma Ajansları tarafından destek verilmektedir.

Doğrudan Faaliyet Destekleri
Valilikler, büyükşehir belediyesi ve belediyeler, il müdürlükleri, il özel idareleri, bakanlık bölge müdürlükleri, bakanlıklara bağlı enstitüler ve müdürlükler, bölgesel kalkınma idareleri, üniversiteler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, kaymakamlıklar, ilçe müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler, dernekler ve vakıflar, organize sanayi bölge müdürlükleri, sanayi sitesi başkanlıkları, iş geliştirme merkezleri yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmaları projelerine Kalkınma Ajansları tarafından destek verilmektedir.

Mali Destekler
Yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin; sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, yenilenebilir enerji (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi) araştırma geliştirme ve yenilikçilik, iktisadi işletmelerde rekabetçiliğin geliştirilmesi projelerine Kalkınma Ajansları (İzmir Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Mevlana Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalk. Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Trakya Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Kuzey Ege Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Ankara Kalkınma Ajansı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kuzey Anadolu kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Serhat Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı) tarafından destek verilmektedir.


BİZİ TAKİP EDİN
kalkinma ajans proje tesvik hibe