KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

İşletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan KOBİ ve girişimcilerin hazırladığı projelerde...

KOSGEB ENDÜSTRIYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla KOBİ ve girişimcilerin hazırladığı projelerde...

KOSGEB KOBİ TEKNOLOJIK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNO YATIRIM) DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

İşletmelerin ar-ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak amacıyla KOBİ’lerin hazırladığı projelerde;...

KOSGEB STRATEJIK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla KOBİ’lerin hazırladığı projelerde...

KOSGEB KOBİ GEL - KOBİ GELIŞIM DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesini sağlamak amacıyla KOBİ’lerin hazırladığı projelerde;...

KOSGEB GIRIŞIMCILIĞI GELIŞTIRME DESTEK PROGRAMI (YENI GIRIŞIMCI DESTEK PROGRAMI)

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlamak ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla Girişimcilik Eğitimine (Geleneksel/İleri) katılan girişimcilerin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurmuş olduğu işletmeler (ortaklık payı en az %50), İŞGEM’de ve TEKMER’de yer alan işletmelerin (girişimcilik eğitimi şartı aranmaksızın) hazırladığı projelerde...

KOSGEB İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla KOBİ, KOBİ-Büyük İşletmelerin (En az beş işletmenin bir araya gelmesi...

KOSGEB ULUSLARARASILAŞMA DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla KOBİ’lerin hazırladığı projelerde...

KOSGEB ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZI KURMA PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını desteklemek amacıyla...

KOSGEB ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilmek amacıyla KOBİ’lerin hazırladığı projelerde;...

KOSGEB TEKNOLOJIK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNO PAZAR) DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ar-ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerine veya prototiplerine tanıtım ve pazarlanması için destek verilmesi amacıyla KOBİ’lerin hazırladığı projelerde;...

KOSGEB KREDI FAIZ DESTEK PROGRAMI

Dijimo Kosgeb Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amacıyla KOBİ (Kredi Faiz Desteğinden yararlanmanın ön koşulu, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmak ve KOBİ Beyannamesi onaylı olmaktır...

Lokasyonlar

İstanbul, Bursa, İzmir

Ankara, Konya, Afyon

Malatya, Kayseri, Adana

Çalışma Saatleri

Pazt-Cuma: 8:30 - 17:00

Cumartesi: 9:30 - 13:00

Pazar: Kapalı

Destek Hattı

(332) 357 9082

Satış: (531) 207 4460

Sosyal Medya