We are Porto, We Create Build Develop Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo.

DİJİMO

TKDK DESTEKLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD Programı kapsamında tarım, hayvancılık, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında yapılacak yatırımlara destek sağlamaktadır.


• İnek, manda gibi büyükbaş hayvanlar ile koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütleri işleyen işletmelerin kurulması veya modernizasyonu için ahır, sağımhane, revir, doğumhane, yem deposu, araç garajı, gübre çukuru, silaj çukuru, idari bina vb. yapım işleri ile makine ve ekipman alımlarına yönelik destekler verilmektedir.
• Büyükbaş (sığır, manda) ve Küçükbaş (koyun, keçi) kırmızı et üreten besi işletimlerinin kurulması veya modernizasyonu için yapım işleri (ahır, revir, yem deposu, araç garajı, gübre çukuru, silaj çukuru, idari bina vb.), makine ve ekipman alımlarına yönelik destekler verilmektedir.
• Broiler tavuk, hindi ve kaz gibi kümes hayvanlarından beyaz et üreten işletmelerin kurulması veya modernizasyonu için yapım işleri, makine ve ekipman alımlarına yönelik destekler verilmektedir.
• Yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerin modernizasyonu için yapım işleri, makine ekipman alımlarına destekler verilmektedir.
• Süs bitkileri ve çiçek soğanı, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan yatırımlarına yönelik destekler verilmektedir.
• Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretilmesi, depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek binaların yapımı, genişletilmesi, modernizasyonu için gerekli inşaat işlerine yönelik destekler verilmektedir.
• Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu için gerekli inşaat işlerine yönelik destekler verilmektedir.
• Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması, Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin (bal mumu, arı sütü, polen, arı zehiri, propolis) üretimi, paketlenmesi, depolanması ve analizi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınmasına yönelik destekler verilmektedir.
• Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantların satın alınması ve var olanların modernizasyonu için gerekli yatırımlara yönelik destekler verilmektedir.
• Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonları için makine ve ekipman satın alınmasına yönelik destekler verilmektedir.
• Karavan alınması, güneş enerjisi panellerinin alınmasına yönelik destekler verilmektedir.
• Projelerin hazırlanması aşamasında hizmet alımı kapsamında danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik destekler verilmektedir.
• Zanaatkarlık, katma değerli ürünler; geleneksel el sanatları, yerel tarımsal (gıda-gıda olmayan) ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik destekler verilmektedir.
• Konaklama tesisleri, yeme-içme tesisleri, rekreasyon tesisleri, konaklama ve yeme-içme tesisleri, konaklama ve rekreasyon tesisleri, yeme-içme ve rekreasyon tesisleri, konaklama, yeme-içme ve rekreasyon tesisleri yatırımlarına yönelik destekler verilmektedir.
• Kültür balıkçılığı (Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık) (Clarias lazera), Amerikan yayın balığı) yatırımlarına yönelik destekler verilmektedir.
• Makine Parkları (Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek tüm motorsuz tarım aletleri) yatırımlarına yönelik destekler verilmektedir.
• Fotovoltaik güneş enerjisi santralleri, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santralleri, rüzgar enerji santralleri, biyokütle enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri, mikro kojenerasyon sistemleri yatırımlarına yönelik destekler verilmektedir.


BİZİ TAKİP EDİN
tkdk proje tesvik hibe