TÜBİTAK SANAYi AR-GE PROJELERi DESTEKLEME PROGRAMI (1501)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Firmaların katma değer yaratacak arge çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen bir destek programıdır. Bu program kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen arge nitelikli projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI (1503)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Gerçekleştirilmesi için farklı uzmanlıklara ve işbirliklerine ihtiyaç duyan, teknolojik ve/veya finansal açıdan katılmak isteyen özel sektörün, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının proje fikirlerini, önerilerini birbirlerine tanıtmalarıyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik ulusal/uluslararası etkinliklerle (Ulusal ve uluslararası arge ve teknoloji temalı işbirliği ve tanıtım etkinlikleri, atölye çalışmaları, sunumlar, vb.) ilgili harcamaları içeren projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK ÜNIVERSITE-SANAYi İŞBiRLiĞi DESTEK PROGRAMI (1505)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (1507)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almalarını sağlamak için düzenlenmiş bir destek programıdır.

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEKLEME PROGRAMI (1511)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Öncelikli Alanlar arge Projeleri Destekleme Programı ile ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen arge nitelikli projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1513)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı, üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TTO’ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır.

TÜBİTAK GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI (1514)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasına yönelik başlatılmıştır.

TÜBİTAK HIZLI DESTEK PROGRAMI (1002)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik bir programdır. Programa üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüleri ve araştırma hastaneleri başvuru yapabilmektedir.

TÜBİTAK PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI (1008)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesini sağlamaya yönelik bir programdır. Programa T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilirler.

TÜBİTAK ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI (3501)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Doktorasını/uzmanlığını programa başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde almış olan araştırmacıların çalışmalarına destek sağlandığı bir programdır. Programa üniversiteler ve araştırma merkezleri/enstitüleri başvuru yapabilmektedir.

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Kamu kurumlarının arge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılamaya ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri desteklemeye yönelik bir programdır. Programa kamu kurum ve kuruluşları başvuru yapabiliyor olup, kamu kuruluşları üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu arge birimleriyle birlikte hazırladıkları proje önerileri sunulmaktadır.

TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI (1512)

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerinin, girişimcilik eğitimi, rehberlik hizmeti ve teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği verilmesi dâhil uygun finansal desteklerle, yeni bir ürün, hizmet ya da üretim teknolojilerine dönüştürülmesini sağlayacak faaliyetlerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar.

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMI

Dijimo TÜBİTAK Proje Teşvik Hibe Danışmanlık

Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerinin, girişimcilik eğitimi, rehberlik hizmeti ve teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği verilmesi dâhil uygun finansal desteklerle, yeni bir ürün, hizmet ya da üretim teknolojilerine dönüştürülmesini sağlayacak faaliyetlerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar.

Lokasyonlar

İstanbul, Bursa, İzmir

Ankara, Konya, Afyon

Malatya, Kayseri, Adana

Çalışma Saatleri

Pazt-Cuma: 8:30 - 17:00

Cumartesi: 9:30 - 13:00

Pazar: Kapalı

Destek Hattı

(332) 357 9082

Satış: (531) 207 4460

Sosyal Medya